Willem Wits

Van 01 04 2016 tot 03 06 2016

Eens in de zoveel tijd komt er een bijzonder, eigenwijs talent bovendrijven. Willem Wits bewijst op zijn tweede solo album Jochie Toch dat hij er zo één is. Waar Wits op zijn debuut Cardboard Boy zijn tumultueuze puberteit verwerkt, en daarmee een bescheiden hit had in de avant-garde scene, grijpt hij op Jochie Toch terug naar de tijd daarvóór, om zijn heden te verklaren. De vijftien kinderliedjes voor volwassenen verhalen met spitsvondige teksten over de innerlijke strijd van Willem Wits, vol humor, ironie en zwartgallige eerlijkheid.
Willem is niet alleen muzikant. Willem is kunstenaar. Willem is niet zomaar kunstenaar, hij is op vele fronten actief. Hij is een multikunstenaar. Willem is geen designer in de zin van mooimaker. Willem is een kunstenaar die ook de neuroses wil laten zien. dat heeft hij niet alleen in zijn muziek, niet alleen in zijn filmpjes en niet alleen in zijn beeldend werk. Samen met zijn vader maakte Willem de wonderbaarlijke getekende wereld bij het project Jochie Toch. Zijn filmpjes zijn hilarisch. Zeker. Maar zij zijn meer dat dat. Zijn filmpjes zijn geen filmpjes hollywoodstyle, integendeel. De filmpjes rammelen, piepen en kraken. Zo heeft hij onlangs een filmpje gemaakt waarop hij om en om op een aan- en een uitknopje drukt. continu, 8 uur lang. een visuele ‘dwangneurose’ die je ook terugvindt bij de Piemeltjes Van Dertig Meter. Zij zijn neurotisch. En deze expositie laat zien dat Willem zonder beeld geen Willem is.

Lisa van Binnendijk

Van 22 01 2016 tot 18 03 2016

De Amersfoortse Lisa van Binnendijk (24) is twee jaar geleden afgestudeerd als illustrator aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Sinds de zomer van 2015 is zij aan het werk onder de naam Amleadah: een combinatie van design en illustratie.

In haar werk is ‘Vervreemding’ een terugkerend fenomeen. Vervreemding en de mens. Zij legt hierbij onder andere een link naar de passie voor haar baan in de zorg met dementerende mensen.
De technieken collage, illustratie, mode en video zijn bekend terrein voor haar.

Meer werk van haar is te zien op: www.amleadah.com

 

Wietse Dekker

van 13 11 2015 tot en met  15 01 2016

Stadhuisplein 1: de kamer van wethouder Houwing

Wietse Dekker is weer zo’n jonge Amersfoortse kunstenaar, die we ongetwijfeld de eerstkomende Blauwdruk tegen zullen gaan komen. Volgend jaar, 2016, studeert hij af aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht als illustrator en vormgever.
Als illustrator snijdt hij zowel lichte als technisch filosofische onderwerpen aan en vertaalt deze naar werelden waarin je de rede even kunt laten varen.
Met een voorliefde voor beeld en verhaal voelt hij zich vrij om een persoonlijk onderzoek te doen naar de mysteries achter ervaringen. Het belooft een vreemde reis te worden tussen vallende bejaarden, overvolle huizen en kolkende snelwegen.
Meer werk van hem is te zien op:
cargocollective.com/wietsedekker

Het werk van Wietse is op iedere vrijdag te bekijken tussen 15:00 en 17:00 uur. Meldt u bij de balie van het Stadhuis.

Denksnack # 7

Lex van de Haterd

Lex van de Haterd is geen onbekende in de Amersfoortse kunstenwereld. Hij heeft, als bestuurder en als onderwijsdirecteur, actief bijgedragen aan een levend kunstenaarsklimaat in de stad. En dat doet hij nog steeds. Lex heeft het monnikenwerk op zich genomen om de geschiedenis van de kunsten op te tekenen. Eerst verscheen van zijn hand “Goed licht”. Aan de hand van de 75-jarige Fotokring Eemland ontvouwt hij voor de lezer het landschap van de fotografie in Amersfoort. Op 28 september is bij uitgeverij Bekking & Blitz een boek over de geschiedenis van de beeldende kunst in Amersfoort in de 20e eeuw verschenen. In de Zonnehof en Flehite is gelijktijdig een expositie ingericht. Het boek en in het bijzonder het hoofdstuk “Kunstenaarsinitiatieven in Amersfoort” zijn onderwerp van deze denksnack.

Paviljoen Zonnehof

Denksnack # 8

Hollands licht

Een film van Pieter-Rim en Maarten de Kroon

Hollands licht. Hollandse luchten. Hollandse wolken. Weidse einder, eindeloos kijken naar wolken. De film HOLLANDS LIC HT onderzoekt de mythe van het Hollandse licht. Volgens de mythe heeft het Hollandse licht buitengewone kwaliteiten. Het is ontdekt en internationaal beroemd geworden dankzij de Hollandse schilderkunst van de 17e eeuw. Volgens de Duitse kunstenaar Joseph Beuys heeft het Hollandse licht halverwege de vorige eeuw zijn specifieke helderheid echter verloren. De makers van de film onderzoeken dit even ongrijpare als beroemde culturele fenomeen. Wat is Hollands licht? Wat is waar, wat is mythe?
De film Hollands licht is uniek studiemateriaal voor de schilder, de fotograaf, de architect, de beeldhouwer, kortom voor iedereen die zich beroepsmatig met beeld bezighoudt. Na afloop van de film kunt u in gesprek met Pieter-Rim de Kroon, maker van de film.

De Observant
Stadhuisplein 7

Denksnack # 9

uurtje
factuurtje

wat is het antwoord van de uitvoerend kunstenaar op de schrale economische vooruitzichten?

met Jeffrey Meulman en
Harmen Zijp

Het vrije-markt-denken heeft vaste grond onder de voeten gekregen in de kunstensector. Managers en mensen van buiten de sector hebben de kunstenaar deze opvattingen opgedrongen, terwijl het, met Keynes in de hand, maar zeer de vraag is of dit de weg is waarop het rijke Nederland zijn kunstenaars moet bejegenen. Maar vooralsnog zullen de uitvoerend kunstenaars met de gegeven omstandigheden moeten dealen. Wil een een kunstenaar een podium voor hem en de zijnen organiseren, dan moet dat voor nul euro. Voordeel is de onafhankelijkheid van externe financiers. De kunstenaar heeft het zelf in de hand en bepaalt ook de duurzaamheid van zijn eigen platform. Kaalstaart is zo’n initiatief. Maar het is tegelijkertijd ook bijzonder karig. En deze initiatieven dreigen daardoor voor lange tijd in de marge te moeten opereren. Eenvoud is een lastig te verkopen concept. Zie bijvoorbeeld Festival Franje. Zolang deze situatie duurt zullen de kunstenaars moeten zoeken naar nieuwe wegen. Solidariteit, delen, hergebruik, generositeit en samenwerking zijn daarbij kernbegrippen.

 

WOENSDAG 26 NOVEMBER
20:00 uur

DE WAR
Kleine Koppel 40

Denksnack # 10

ZIEN = KIJKEN

de kunstenaar ZIEt met zijn handen; de wetenschapper kijkt onder de motorkap.

met Serge Dumoulin
Serge Dumoulin begeeft zich als neurowetenschapper op het fascinerende grensvlak van menselijke perceptie en cognitie. Hoe zijn onze zintuigen verbonden met onderdelen van onze hersenschors? Hoe leiden onze zintuiglijke prikkels in die hersenschors tot bewuste waarneming en tot een beter begrip van de omgeving?
Dumoulin concentreert zich in de eerste plaats op de verwerking van visuele informatie. De mens is immers een visueel ingesteld wezen, duidelijk geïllustreerd door het feit dat een kwart van onze hersenschors bestaat uit zenuwcellen die helpen bij het verwerken van signalen uit onze ogen.

Kortom, waar de kunstenaar zijn vingers aan de kwasten heeft, onderzoekt Serge de binnenkant van de hersenpan en beide spreken over waarneming van de omgeving.

 

WOENSDAG 16 SEPTEMBER
20:00 uur

Voor deze 10e denksnack zijn we te gast bij:

Galerie De Ploegh
Coninckstraat 58